Actie voorwaarden

De VR Base ‘Halloween2022′ kortingscode (hierna: de actie) wordt aangeboden door: VR Base Center BV, maatschappelijke zetel: Geerhoek 5A, 2830 Blaasveld (hierna: VR Base)

 • De actie is geldig in de periode van: 19/10/2022 t.e.m. 13/11/2022
 • Tijdens de actie geldt de volgende aanbieding: 1 + 1 spel gratis  (1ste spel betalend, 2de spel gratis), wat overeenkomt met 25 euro per persoon.
 • De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen
 • In volgende gevallen kan je niet deelnemen aan de actie;
  • Als je jonger bent dan 18 jaar en geen schriftelijke toestemming hebt van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger
  • Als je jonger bent dan 12 jaar
 • VR Base is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de winactie te staken. Hiervan zal mededeling worden gedaan op https://vrbase.be/actievoorwaarden/
 • Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden door middel van een factuur
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door VR Base
 • Door deelname aan de actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
 • Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://vrbase.be/actievoorwaarden.

 

Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de actie kan je een e-mail sturen naar info@vrbase.be. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie.
VR Base zal zo spoedig mogelijk reageren.