Voorwaarden winactie

De VR Base ‘Winactie’ wordt aangeboden door: VR Base Center BV, maatschappelijke zetel: Geerhoek 5A, 2830 Blaasveld (hierna: VR Base)

Deelname Winactie

 • Deelname aan de winactie is kosteloos
 • De looptijd van de winactie is 4 dagen en de deadline staat aangegeven in de
  beschrijving van de winactie
 • Deelnemers kunnen slechts één keer meedoen aan dezelfde actie
 • Deelname vindt plaats wanneer je de Instagram post hebt ‘geliked’ en een ‘reactie’ hierop hebt gepost
 • In volgende gevallen kan je niet deelnemen aan een winactie;
  • Als je niet in Nederland of België woont
  • Als je jonger bent dan 18 jaar en geen schriftelijke toestemming hebt van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger
  • Als je jonger bent dan 12 jaar
  • Als je werknemer bent van VR Base 
 • Deze winactie wordt op geen enkele wijze door Instagram of Facebook ondersteund
 • Door deelname aan de winactie verklaard de deelnemers akkoord te gaan met de voorwaarden

 

Persoonsgegevens

 • De deelnemer geeft bij deelname toestemming tot verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de actie. De persoonsgegevens zullen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de actie en de uitreiking van de prijs
 • Op alle acties is Belgisch recht van toepassing

 

Winnaar 

 • De loting van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze via een online tool
 • De winnaar wordt via een privé-bericht op het platform waar de actie heeft plaatsgevonden de hoogte gebracht door VR Base
 • De winnaar wordt ook bekend gemaakt op de Facebook-/Instagrampagina’s van VR Base
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld
 • Indien de winnaar niet binnen zeven dagen reageert, volgt een loting voor een nieuwe winnaar
 • VR Base is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude

 

Gewonnen prijs: een pizzapakket met 5 personen (t.w.v. €400)

 • De prijs kan gebruikt worden tot 6 maanden na winst
 • De inhoud van de winactie, de prijs, de loting of prijsuitreiking staan niet open voor discussie
 • De prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de winactie verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd
 
 
VR Base is te allen tijde gerechtigd zonder opgaaf van redenen of voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden te wijzigen, dan wel de winactie te staken. In geval van wijziging of beëindiging van de winactie zal hiervan mededeling worden gedaan via het platform waar de actie heeft plaatsgevonden.
 
Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de winactie kun je een e-mail sturen naar info@vrbase.be. Vermeld daarbij altijd de naam van de winactie. VR Base zal zo spoedig mogelijk reageren.