Actievoorwaarden

  1. De VR Base ‘Kerstactie 1+1 gratis’ (hierna: de Actie) wordt aangeboden door: VR Base Center BV, maatschappelijke zetel: Geerhoek 5A, 2830 Blaasveld (hierna: VR Base)
  2. De Actie is geldig in de periode van: 23/12/2023 t.e.m. 07/01/2024
  3. Tijdens de Actie geldt de volgende aanbieding: 1 + 1 spel gratis  (1ste spel betalend, 2de spel gratis), wat overeenkomt met 25 euro per persoon.
  4. De actie is niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen.
  5. VR Base behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten. Hiervan zal mededeling worden gedaan op https://vrbase.be/actievoorwaarden/.
  6. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten. Tevens kan de eventuele onterecht verstrekte korting teruggevorderd worden door middel van een factuur.
  7. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door VR Base.
  8. In het geval u een opmerking, vraag of een klacht heeft over de Actie dan kunt u contact opnemen op het nummer +32 15 57 00 70 of mailen via info@vrbase.be
  9. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande Actievoorwaarden.
  10. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://vrbase.be/actievoorwaarden.